Wettelijke vermeldingen

Apotheek: Apotheek S&H Pharma

Loofblommestraat 55

9051 Gent Sint-Denijs-Westrem

Hoofdapotheker: Stéphanie Van 'T Klooster

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0685.458.319

Machtigingsnummer APB: 446204

Telefoonnummer: 09 222 75 81

Intellectuele eigendom

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.